Ikebana International Pittsburgh Chapter #25

Phipps Exhibition Spring 2018

 

                                                          

 

 

 

     Friday, March 23

 

 

                                                                                         

                                                                                           Reiko Nakajima (Sogetsu)

 

 

 

   

 

                                                                                      

                                                                                                 Atsumi Sewell (Sogetsu) 

 

 

      Tuesdat, March 20

 

 

                                                                               

                                                                                                  Joyce Peterson (Ohara) 

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                               

                                                                                             Motoko Hattori (Keika-Kazan)

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                    Marilyn Berry (Ohara) 

 

 

     Friday, March 16                                            

 

 

                                                                          

                                                                                          Kazuko Maeshiro (Ikenobo) 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                 Mary Reynolds (Ichiyo) 

 

 

                                                                          

 

 

                                                                                        

                                                                                                    Iris Cisarik (Ikenobo)

 

 

     Friday, March 9

 

 

                                                                                      

                                                                                                Shirley Winkler (Ichiyo) 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                        Janet Best (Ichiyo)

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                  Merlyn Williams (Ichiyo) 

 

                       

NCECA Exhibition   March 14 ~ 16, 2018

 

 

                                   

                                                                            

 

 

 

 

                                                      

  

 

 

                                                                              

 

                                                          

 

 

 

                                                                                        

                     

 

 

 

                                                                  

                          

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                          

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Phipps Exhibition Fall 2017

       

    Friday, October 27

 

                                                                                  

                                                                                          Ritsu Shimizu (Ikenobo)

 

 

                                                                                

 

      Friday, October 20

 

                                                                                 

                                                                                             Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                               Mary Reynolds (Ichiyo) 

 

 

        Friday, October 13

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                          Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                    Linda Li (Ikenobo)

                                                                                      

 

 

Phipps Exhibition Spring 2017

      

                                                          

                      

 

 

   Friday, March 31

 

                                                                           

                                                                                                    Karen Yee (Ikenobo)

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                  Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                    Maggie Lin (Ikenobo)

 

 

 

   Tuesday, March 28

 

                                                                        

                                                                                               Shirley Winkler (Ichiyo)

 

 

 

                                 

                                                                                 

                                                                                                 Janet Best (Ichiyo)  

                       

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                            Karen Faust (Ichiyo)

 

           

 

   Friday, March 24

 

                                                                                     

                                                                                          Reiko Nakajima (Sogetsu)

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                           Shirley Winkler (Ichiyo)

                                                             

 

  

                                                   

                                                                                   

                                                                                       Motoko Hattori (Keika-Kazan)

 

 

 

 

    Tuesday, March 21 

 

                                                                             

                                                                                                Janet Best (Ichiyo)

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                            Mary Reynolds (Ichiyo)

                                                       

 

 

 

 

    Friday, March 17

 

                                                                                     

                                                                                                 Joyce Peterson (Ohara)

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                 Iris Cisarik (Ikenobo)

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                 Marilyn Berry (Ohara)

 

 

 

Phipps Exhibition Fall 2016

 

                                                     

 

 

 Friday, October 28 

 

                                                                          

                                                                                         Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

 

                                                                           

                                                                                             Maggie Lin (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                           Reiko Nakajima (Sogetsu)

 

 

 Friday, October 21

 

 

                                                                           

                                                                                               Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                 Joyce Peterson (Ohara)

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                Ritsu Shimizu (Ikenobo)

 

 

 Tuesday, October 18

 

                                                                                  

                                                                                                 Shirley Winkler (Ichiyo)

 

 

                                                           

 

                                                                      

                                                                                                    Karen Faust (Ichiyo)

 

 

Friday, October 14

 

                                                                               

                                                                                             Merlyn Williams (Ichiyo)

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                      Janet Best (Ichiyo)

 

 

 

                                                                              

                                                                                                   Mary Reynolds (Ichiyo)

 

 

 

Phipps Exhibition Spring 2016

 

                                  

 

 

    Tuesday, March 29

 

                                                                          

                                                                                     Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                              

                                                                                           Shirley Winkler (Ichiyo)                                              

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                       Ritsu Shimitzu (Ikenobo)

 

 

 

 

  Friday, March 25 

                                                             

                                                                                              Janet Best (Ichiyo)

 

 

 

                                                                              

                                                                                       Reiko Nakajima (Sogetsu)                                           

                                   

 

 Tuesday, March 22

 

                                                                    

                                                                                              Janet Best (Ichiyo)

 

 

 Tuesday, March 15

                                                                            

                                                                                           Maggie Lin (Ikenobo)

 

 

 

                                                                        

                                                                                           Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

                                                                              

                                                                          

                                                                                               Mary Reynolds (Ichiyo)

 

 

 Friday, March 11

 

                                                                                      

                                                                                                    Karen Yee (Ikenobo)

 

                                                                               

                                                                              

                                                                               

                                                                                                 Atsumi Sewell (Sogetsu)     

 

 

                      

                                                                             

                                                                                             Motoko Hattori (Keika-Kazan)

 

 

Phipps Exhibition Fall 2015

             

                                           

 

 

    Tuesday, November 3 

 

                                                                               

                                                                                                    Marilyn Berry (Ohara) 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                          Janet Best (Ichiyo) 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                              Joyce Peterson (Ohara) 

 

 

 

   Friday, October 30

 

                                                                                

                                                                                               Atsumi Sewell (Sogetsu) 

  

 

 

                                                                            

                                                                                                 Joan Kosinski (Ichiyo) 

                                                                  

 

 

                               

                                                                                                                                                            

                                                                                                  Iris Cisarik (Ikenobo) 

                                                                                            

                                                                                                            

 

 

        Friday, October 23

 

                                                                                

                                                                                                  Mary Reynolds (Ichiyo)

 

 

                                                         

                                                                                

                                                                                                  Reiko Nakajima (Sogetsu)

           

 

                                                                                   


                                                                                                  Merlyn Williams (Ichiyo)                                                                         

                                                                                         

 

    Tuesday, October 20

 

                                                                                   

                                                                                                  Ritsu Shimitzu (Ikenobo)

 

 

   Friday, October 16

 

                                                                                    

                                                                                                    Shirley Winkler (Ichiyo)

 

 

 

                                                                              

                                                                                                         Joan Kosinski (Ichiyo)

                                                   

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                Motoko Hattori (Keika-Kazan)

 

 

Phipps Exhibition Spring 2015

 

 

                                       

 

 

 

 Tuesday, March 31

 

 

                                                                             

                                                                                        Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                      Motoko Hattori (Keika-Kazan)

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                            Ritsu Shimitzu (Ikenobo)

 

 

 

 Friday, March 27

 

                                                                     

                                                                                

                                                                                                    Janet Best (Ichiyo)

                 

 

                                                                 

 

                                                                                 

                                                                                               Reiko Nakajima (Sogetsu)

 

 

 

                                               

 

                                                                                                                        

                                                                                                Joan Kosinski (Ichiyo)

 

 

 

  Tuesday, March 24                

 

                                                                                

                                                                                                    Marilyn Berry (Ohara)

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                              Joyce Peterson (Ohara)

 

 

 

 Friday, March 20

 

                                                                                 

                                                                                               Shirley Winkler (Ichiyo)

 

 

 

                                                                        

                                                                               

                                                                                                 Gerry Tinder (Ichiyo)

                                                                     

 

                                                                             

 

Tuesday, March 17

 

                                                                                     

                                                                                                Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

                                                                                         

 

                                                                                      

                                                                                                       Iris Cisarik (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                     Mary Reynolds (Ichiyo)

 

 Friday, March 13

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                 Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

Phipps Exhibition Fall 2014

      

                                             

 

  Friday, November 7

 

                                                 

                                                                                     Joan Kosinski (Ichiyo)

 

                                                            

 

                                                                     

                                                              

                                                                            Motoko Hattori (Keika-Kazan)

 

 

   Tuesday, November 4

 

                                                                    

                                                                                   Shirley Winkler (Ichiyo)                                                  

 

 

 

                                                                  

                                                                                        Maggie Lin (Ikenobo)

                                  

 

   Friday, October 31

 

                                                                       

                                                                                      Shirley Winkler (Ichiyo)

 

 

 

                                                                       

                                                                                  Reiko Nakajima (Sogetsu)

                           

 

 

                                                                     

                                                                    

                                                                                        Karen Yee (Ikenobo)

 

 

 

 

    Tuesday, October 28

       

                                                                         

                                                                                       Ritsu Shimitzu (Ikenobo)

                                             

                                   

 

 

                                                        

                                                                                            Joan Kosinski (Ichiyo)            

 

 

 

                                                  

                                                             

                                                                                           Mary Reynolds (Ichiyo)

 

 

 

 

    Friday, October 24

 

                                                       

                                                                                         Reiko Nakajima (Sogetsu) 

 

 

                                                                                                               

                                                                               

                                                                                                 Marilyn Berry (Ohara)

                                                       

 

 

 

    Tuesday, October 21  

 

                                                                                

                                                                                                  Janet Best (Ichiyo)       

                                                                        

 

 

                                                                             

                                                                                                Marilyn Berry (Ohara)

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                               Iris Cisarik (Ikenobo)

 

 

     Friday, October 17

 

                                                              

                                                                                      Atsumi Sewell (Sogetsu)

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                          Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                   Joyce Peterson (Ohara)

 

 

 

Phipps Exhibition Spring 2014

     

                                  

                                                          

 

 

   Tuesday, April 15

                                                           

                                                                                 Reiko Nakajima (Sogetsu)

                                                                         

 

 

                                                                

                                                                           Mary Reynolds (Ichiyo) 

 

 

 

             

                                                                          

                                                                                  Chisato Imamoto (Sogetsu)

                       

 

 

   Friday, April 11 

 

                                                                        

                                                                                   Reiko Nakajima (Sogetsu)

 

 

 

                                                                        

                                                                                       Mary Reynolds (Ichiyo)

 

 

 

                                                                         

                                                                                    Chisato Imamoto (Sogetsu)

 

 

 

 

    Tuesday, April 8

 

                                                                                  

 •                                                                                         Ritsu Shimizu (Ikenobo)
 •                                                                                                       

                                     

   

   

       Friday, April 4

   

                                                                                                                                 

                                                                                          Shirley Winkler (Ichiyo)

   

   

   

   

                                                                                      

                                                                                                  Gerry Tinder (Ichiyo)

                                       

   

   

   

     Tuesday, April 1

                                  

                                                                       

                                                                                                    Janet Best (Ichiyo)

   

                                        

   

                                                                       

                                                                                                Joan Kosinski (Ichiyo)

   

   

                                                                       

                                                                               

                                                                                             Merlyn Williams (Ichiyo)

                                                                                                       

   

                                                                    

   

    Friday, March 28                            

                                         

                                                                        

                                                                                              Joan Kosinski (Ichiyo)

   

   

   

                                                                            

                                                                                            Motoko Hattori (Keika-Kazan) 

   

    Tuesday, March 25

   

                                                      

                                                                   Marilyn Berry (Ohara)

   

   

   

                                                  

                                                                 Joyce Peterson (Ohara)

   

   

   

   Friday, March 21

                                                  

                                                                   Atsumi Sewell (Sogetsu)

   

   

   

                                                      

                                                                    Iris Cisarik (Ikenobo)

   

                                                  

  Phipps Exhibition Fall 2013

                                                                                

   

                                           

  Friday, November 8 

   

                                                                

                                                                                      Karen Yee (Ikenobo)

   

   

   

                                                             

                                                                               Reiko Nakajima (Sogetsu)

                                             

   

   

   

                                                                    

                                                                              Motoko Hattori (Keika-Kazan)       

   

                                                                     

   Tuesday, November 5                 

   

   

                                                                        

                                                                                      Gerry Tinder (Ichiyo)

                                        

   

   

   

                                                                     

                                                                                  Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

   

   

   

   

                                                                    

                                                                                      Sandra Johns (Ichiyo)

   

   

   Friday, November 1

                                                                           

                                                                                       Maggie Lin (Ikenobo)

                                                                          

                                                                                           Karen Yee (Ikenobo)

   

   

   

   Tuesday, October 29

                                                                    

                                                                                           Janet Best (Ichiyo)

   

   

                                                                      

                                                                                         Joan Kosinski(Ichiyo)

   

   

                                                                   

                                                                                          Iris Cisarik (Ikenobo)

   

   

                                                                       

   Friday, October 25

                                                                   

                                                                                         Joan Kosinski (Ichiyo)

                                                                                                                                       

         

   

   

   

                                                                                                

                                                                                        Reiko Nakajima (Sogetsu)

   

   

   

   

                                                                        

                                                                                                  Janet Best (Ichiyo)

   Tuesday, October 22                                                                    

   

                                                              

                                                                         

                                                                                           Marilyn Berry (Ohara)   

   

                   

   

   

   

                                                                 

                                                                                           Joyce Peterson (Ohara)

                                                                                                                        

   

   

    Friday, October 18                                                             

   

                                                                

                                                                                            Atsumi Sewell (Sogetsu)

   

                                     

                                                   

                                                                                            Ritsu Shimizu (Ikenobo)

                                                    

   

   

                                                                       

  Phipps Exhibition Spring 2013

   

                                  

   

   

   Friday, April 5

   

                                                                

                                                                                    Keiko Wickboldt (Keika-Kazan)

   

   

   

   

                                                                       

                                                                                     Connie Hudson (Keika-Kazan)

   

   

   

   Tuesday, April 2

   

                                                                        

                                                                                               Janet Best (Ichiyo) 

   

   

   

   

                                                                        

                                                                                           Iris Cisarik (Ikenobo)

   

   

   

   

                                                                 

                                                                                     Motoko Hattori (Keika-Kazan)

   

   

  Friday, March 29

   

                                                                  

                                                                                           Shirley Winkler (Ichiyo)

   

   

   

                                                              

                                                                                        Reiko Nakajima (Sogetsu)

   

   

   

   

                                                                      

                                                                                            Joan Kosinski (Ichiyo)         

   

   

   

   Friday, March 22

   

                                                                       

                                                                                                Marilyn Berry (Ohara)

   

   

   

                                                                            

                                                                                              Atsumi Sewell (Sogetsu)

   

   

   

                                                                             

                                                                                               Joyce Peterson (Ohara)

   

  Tuesday, March 19

   

                                                                    

                                                                                                Atsumi Sewell (Sogetsu)

   

   

                                                                             

                                                                                                   Gerry Tinder (Ichiyo)

   Friday, March 15

   

                                                                            

                                                                                               Merlyn Williams (Ichiyo)

   

   

  Tuesday, March 12

                                                      

                                                                Kazuko Maeshiro (Ikenobo)

   

                                                                               

                                                                   Ritsu Shimizu (Ikenobo)      

   

   

  Friday, March 8 

                                                                                

                                                                                                          Karen Yee (Ikenobo)

   

   

                                                                                                

                                                                                                         Beverly Jordan (Sogetsu) 

   

       

                                                                                 

                                                                                                          Maggie Lin (Ikenobo)